Voorzitter: Dhr. H. Koers (0591) 551695 06-46281002
2e voorzitter: Dhr. G. Hoffenkamp 06-50501617

Penningmeester: Mevr. T. Koiter 06-33778994

Secretaresse:Mevr. T. Winter 06-28705835

Bestuurslid: Dhr. J. Vooys (0591) 551251

Kleding
Mevr T. Koiter en mevr T. Winter

Boekingen en PR
Dhr. H Koers, Veilingstraat 14 7833HM, Nieuw Amsterdam (0591)551695 email: h.koers7@kpnmail.nl

Dirigent
Dhr. A. de Jong, Emmen (0591) 615494

Muzikanten
Dhr. C de Bruin, accordeon
Dhr. C.Entjes, gitaar
Dhr T. de Vries, gitaar
Dhr. W.Schink, drum

Geluidstechniek
Kap Weerink

Lief en Leed

Mevr. L. Bakker

Website
Chris Entjes
Petra Koldewijn